22 maj 2015 r.

      Zapraszamy serdecznie na konferencję naukową organizowaną z inicjatywy Fundacji "By dalej iść", która od kilku lat zajmuje się pomocą osobom po stracie najbliższych wraz Katedrą Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Podczas dwudniowej konferencji odbędą się wykłady, warsztaty z największymi autorytetami w dziedzinie straty i pomocy osobom w sytuacji kryzysowej.

Zapraszamy do rejestracji uczestnictwa. Liczba miejsc ograniczona.Małżonki Prezydenta RP
Anny Komorowskiej


  • Fundacja "By dalej iść"
  • Katedra Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Koło Naukowe Teologii Pastoralnej UKSW
  • Koło Naukowe Miłosierdzia Bożego UKSW
  • SCIO Naukowe Koło Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Wyższej Szkole Psychologii Społecznej
Fundacja „BY DALEJ IŚĆ”
ul. Chopina 2c
41-400 Mysłowice
info@bydalejisc.org.pl
Katedra Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa